česky english

Program

Vysokokapacitní jednotka
  • Cílové hodnoty:
  • Kapacita 500 [kF]
  • Nabíjení: min. 14 [hod]
  • Hmotnost: 100 [kg]
Nereaktivní pohonný modul
  • Reálné parametry:
  • Tah 2 [N]
  • Hmotnost 5,2 [kg]
  • Měrný impuls: nedává smysl [N.s/kg]
Popularizace našich experimentů a poznatků.

Videa a demonstrační pomůcky z průběhů některých našich experimentů.

- Video k reportu, které ukazuje na teoretickou chybu v elektrodynamice: zde.

- Video k reportu, který se připravuje a rovněž dokazuje teoretickou chybu v elektrodynamice z jiného pohledu než je předchozí ukázka. Video se připravuje zde.

Shrnutí poznatků do monografie

Připravujeme monografii "Mimozemská elektrodynamika"

Monografie prakticky i teoreticky popíše základy dosud neznámých fyzikálních principů, které byly úspěšně po celá staletí zastřeny velmi dobře matematicky zpracovanou Maxwellowou teorií. Publikace bude postavena na fyzikálních datech s detailním popisem experimentů a s vysvětlením, kde a proč byly zakomponovány v současném pohledu na elektrodynamiku chybné předpoklady.
O publikaci

Aktuality

2 


Jaký je praktický význam našeho objevu fyzikální chyby Maxwellových rovnic ? Můžeme ho aktuálně prezentovat na nezdařeném vynesení družic pro Navigační systém Galileo:
Pokud by byly družice vybaveny pohonnou jednotkou vužívající nový objev přímé přeměny elektrické energie na pohybový impuls (naše lineární jednoimpulsní experimentální prototypy pohonných jednotek dosahují účinnosti okolo 0,02% při příkonu cca 30W), tak by se mise dala elegantně zachránit. Víme, že na družicích je omezené množství paliva, které nestačí na korekci dráhy z elipsy na stacionární kruhovou. Pohonná jednotka využívající tento nový fyzikální jev by problém zvládla za několik týdnů možná měsíců, protože umí přeměnit elektrickou energii v pohybový impuls. Přitom na oběžné dráze se dá vyrobit prakticky libovolné množství elektrické energie přeměnou solární energie.

Průběžně a v rámci možností se budeme snažit zaujat fyzikální akademickou komunitu, aby se zabývala otázkou doložitelné fyzikální chyby v Maxwellových rovnicích. České akademické fyzikální instituci jsme v průběhu roku 2013 učinili nabídku a pozvání ke zhlédnutí nového fyzikálního jevu - zůstala s odezvou zpochybnění od "zeleného stolu" a s bezmeznou vírou v teoretické, učebnícové status quo.

Maxwellova teoretická mise je zastaralá, neboť v určitých mezních situacích technologických řešení nekoresponduje s realitou. (Přitom jeji modernizaci nevidíme v relativistických korekcích, ale v odstranění její podstatné fyzikální chyby.) V dalším článku, který zveřejníme, bude dokladována (experimentálním průvodcem) chybná část teoretické platformy. Zveřejníme několik odkazů přihlášek vynálezů, které získaly status ochrany a měly by být teoreticky v souladu se záměrem vynálezu, ale reálně jsou nefunkční. Tyto patenty, po zjištěné nefunkčnosti, mohou sloužit už jen jako průmyslový a obchodní marketink. Pokud vlastník nevyrobí reálný model nemusí se ani dozvědět, že jeho patent nemá žádné průmyslové využití. Víme například o menším subjektu, kterému byl udělen status republikového patentu (na evropský čeká – možná ho již získal) za jeho řešení elektrického stroje, ale v reálu, zřejmě po zjištění průmyslové nevyužitelnosti, začal aplikovat, na své řešení pohonné jednotky, prvek z cizího funkčního patentu.
Patentový úřad se tak stává jakýmsi protektorem současných vědeckých doktrín a jeho práce je spíše jen "de jure" místo aby byla "de facto" i "de jure".