česky english

Nabízíme demonstrační ukázky.

Závislost hodnot frekvence na úhlu měření

Experimentální seminář na téma: Vyvolání kvantového efektu v makrosvětě. Na reálném demonstračním zařízení bude vysvětleno a ukázáno induktivní spuštění kvantového efektu. Bude zde učiněn pokus o jednoduché fyzikální vysvětlení vzniku kvantového fenoménu (v kontrastu se současným matematicko-administrativním vysvětlením). Cena 2000,- €/osobu v anglickém jazyce; 5500,-CZK/osobu v českém jazyce. Odměnu 3000,- CZK dostane ten účastník, který první vypracuje vysvětlující mechanismus (závislost frekvence na úhlu měření). Program experimentálního semináře

Omyl moderní elektrodynamiky

Na této experimentální přednášce neočekávejte složité matematické konstrukce. Budete seznámeni se současnou představou elektromagnetické indukce. Navazující přednáška vysvětlí nový princip vzniku elektromagnetické indukce. Bude detailně experinmentálně i teoreticky zpochybněn současný princip stejnosměrné indukce nebo inverzního jevu. Cena 2000,- €/osobu v anglickém jazyce; 5500,-CZK/osobu v českém jazyce. Cena je vratná pro všechny účastníky, pokud alespoň jeden účastník dokáže vysvětlit demonstrované experimenty současnými prostředky, navíc dostane odměnu 10000,- CZK.
Program experimentální přednášky

Alternativa experimentální přednášky: zde

Další informace zde

Aktuality

2 


Jaký je praktický význam našeho objevu fyzikální chyby Maxwellových rovnic ? Můžeme ho aktuálně prezentovat na nezdařeném vynesení družic pro Navigační systém Galileo:
Pokud by byly družice vybaveny pohonnou jednotkou vužívající nový objev přímé přeměny elektrické energie na pohybový impuls (naše lineární jednoimpulsní experimentální prototypy pohonných jednotek dosahují účinnosti okolo 0,02% při příkonu cca 30W), tak by se mise dala elegantně zachránit. Víme, že na družicích je omezené množství paliva, které nestačí na korekci dráhy z elipsy na stacionární kruhovou. Pohonná jednotka využívající tento nový fyzikální jev by problém zvládla za několik týdnů možná měsíců, protože umí přeměnit elektrickou energii v pohybový impuls. Přitom na oběžné dráze se dá vyrobit prakticky libovolné množství elektrické energie přeměnou solární energie.

Průběžně a v rámci možností se budeme snažit zaujat fyzikální akademickou komunitu, aby se zabývala otázkou doložitelné fyzikální chyby v Maxwellových rovnicích. České akademické fyzikální instituci jsme v průběhu roku 2013 učinili nabídku a pozvání ke zhlédnutí nového fyzikálního jevu - zůstala s odezvou zpochybnění od "zeleného stolu" a s bezmeznou vírou v teoretické, učebnícové status quo.

Maxwellova teoretická mise je zastaralá, neboť v určitých mezních situacích technologických řešení nekoresponduje s realitou. (Přitom jeji modernizaci nevidíme v relativistických korekcích, ale v odstranění její podstatné fyzikální chyby.) V dalším článku, který zveřejníme, bude dokladována (experimentálním průvodcem) chybná část teoretické platformy. Zveřejníme několik odkazů přihlášek vynálezů, které získaly status ochrany a měly by být teoreticky v souladu se záměrem vynálezu, ale reálně jsou nefunkční. Tyto patenty, po zjištěné nefunkčnosti, mohou sloužit už jen jako průmyslový a obchodní marketink. Pokud vlastník nevyrobí reálný model nemusí se ani dozvědět, že jeho patent nemá žádné průmyslové využití. Víme například o menším subjektu, kterému byl udělen status republikového patentu (na evropský čeká – možná ho již získal) za jeho řešení elektrického stroje, ale v reálu, zřejmě po zjištění průmyslové nevyužitelnosti, začal aplikovat, na své řešení pohonné jednotky, prvek z cizího funkčního patentu.
Patentový úřad se tak stává jakýmsi protektorem současných vědeckých doktrín a jeho práce je spíše jen "de jure" místo aby byla "de facto" i "de jure".