česky english

Nabízíme demonstrační ukázky.

Závislost hodnot frekvence na úhlu měření

Experimentální seminář na téma: Vyvolání kvantového efektu v makrosvětě. Na reálném demonstračním zařízení bude vysvětleno a ukázáno induktivní spuštění kvantového efektu. Bude zde učiněn pokus o jednoduché fyzikální vysvětlení vzniku kvantového fenoménu (v kontrastu se současným matematicko-administrativním vysvětlením). Cena 2000,- €/osobu v anglickém jazyce; 5500,-CZK/osobu v českém jazyce. Odměnu 3000,- CZK dostane ten účastník, který první vypracuje vysvětlující mechanismus (závislost frekvence na úhlu měření). Program experimentálního semináře

Omyl moderní elektrodynamiky

Na této experimentální přednášce neočekávejte složité matematické konstrukce. Budete seznámeni se současnou představou elektromagnetické indukce. Navazující přednáška vysvětlí nový princip vzniku elektromagnetické indukce. Bude detailně experinmentálně i teoreticky zpochybněn současný princip stejnosměrné indukce nebo inverzního jevu. Cena 2000,- €/osobu v anglickém jazyce; 5500,-CZK/osobu v českém jazyce. Cena je vratná pro všechny účastníky, pokud alespoň jeden účastník dokáže vysvětlit demonstrované experimenty současnými prostředky, navíc dostane odměnu 10000,- CZK.
Program experimentální přednášky

Alternativa experimentální přednášky: zde

Další informace zde

Aktuality

1 


Očekáváme publikování experimentální a matematické ukázky, jak dokáže definovaná konstanta učinit věrohodnými falešné teoretické závěry elektrodynamiky a opřít je o relativně velkou množinu experimentálních dat. Bude publikována analýza, proč Sir James Clerk Maxwell udělal fyzikální chybu, když se snažil vytvořit jednoduchý, obecně platný matematický popis elektrodynamiky. V článku bude mj. odhalen "fyzikální šotek" ve Faradayově generátoru, který vytváří falešný dojem, že Lorentzova síla je produktem pohybu vodiče v radiálně homogenním poli.

Mnohé se dozvíte v experimentálních přednáškách v nabídce.


Hnacím motivem ověřování Maxwellových rovnic byla pochybnost, že by generovanou elektrickou intenzitu, ve velké, uzavřené, vodivé smyčce, mohla "zajímat" nějaká změna homogenního indukčního toku někde uprostřed plochy, kterou tato smyčka uzavírá. Fyzikálně podivné na tom pro nás bylo to, že pohyb vodiče v tomto homogenním poli představuje ekvivalentní výsledek, a že tato matematická shoda (Stokesova věta) představuje obecný fyzikální zákon.
Více v sekci "Motivace" pátý odstavec..


Na akademických přednáškách základního kurzu fyziky se dozvíte, že ve vodiči, který se rovnoměrně pohybuje v homogenním magnetickém poli, se indukuje DC napětí (za důkaz je považován Faradayův generátor).
To by ovšem znamenalo, že by takovýto vodič mohl vykonávat práci, aniž by se jeho pohyb zpomalil, pokud bychom dokázali toto napětí využít. V Maxwellových rovnicích se s elektricky neutrálním vodičem zachází stejně, jako by byl ze skleněné trubice naplněné elektrony (Biotův-Savartův-Laplaceův zákon). Popis vzniku elektrické intenzity v elektricky neutrálním vodiči je tedy vysvětlován způsobem, jež vychází z popisu pohybu samostatného elektronu bez vnějšího prostředí vodiče.

Naším výzkumem jsme dospěli k závěru, že je zde zdánlivá experimentální shoda jen díky metodice tvorby fyzikálních konstant, která v sobě zahrnuje fyzikální nepřesnosti. Prokázali jsme, že to co platí pro samostatné elektrony, neplatí ekvivalentně i pro elektrony ve vodiči, který maskuje jejich náboj.


Proč nás zajímá, jak interaguje s okolním magnetickým polem proudovodič a nezajímá nás změna indukčního toku ?

Experimentální důkaz, že se akademická představa nezakládá na reálných datech i odpověď na předchozí otázku najdete v "Ukázce" v druhém odstavci..