česky english

Kontakt

poštovní adresa:
Jméno jednatele
SUPRATECH s.r.o.
SNP 1178
76502 Otrokovice
Czech Republic

telefon:
+420 575570663
+420 601542504
Email

ID datové schránky: z485gws
IC: 28305876
DIC: CZ28305876

Účet CZK
V Česku: 2100371959/2010
IBAN: CZ3120100000002100371959
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Účet EUR
V Česku: 2300371961/2010
IBAN: CZ6520100000002300371961
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Účet USD
V Česku: 2600371963/2010
IBAN: CZ4620100000002600371963
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX


Na faktuře prosím uvádějte adresu:
SUPRATECH s.r.o.
Mokrá 314
76001 Zlín
Czech Republic

Obchodní podmínky

Cena za experimentální přednášky nebo školení je vždy splatná předem. Někteří specifikovaní klienti mohou být seznámení s předmětem zájmu zdarma. Ostatní podmínky a bonusy jsou stanoveny v nabídce.

Aktuality

1 


Očekáváme publikování experimentální a matematické ukázky, jak dokáže definovaná konstanta učinit věrohodnými falešné teoretické závěry elektrodynamiky a opřít je o relativně velkou množinu experimentálních dat. Bude publikována analýza, proč Sir James Clerk Maxwell udělal fyzikální chybu, když se snažil vytvořit jednoduchý, obecně platný matematický popis elektrodynamiky. V článku bude mj. odhalen "fyzikální šotek" ve Faradayově generátoru, který vytváří falešný dojem, že Lorentzova síla je produktem pohybu vodiče v radiálně homogenním poli.

Mnohé se dozvíte v experimentálních přednáškách v nabídce.


Hnacím motivem ověřování Maxwellových rovnic byla pochybnost, že by generovanou elektrickou intenzitu, ve velké, uzavřené, vodivé smyčce, mohla "zajímat" nějaká změna homogenního indukčního toku někde uprostřed plochy, kterou tato smyčka uzavírá. Fyzikálně podivné na tom pro nás bylo to, že pohyb vodiče v tomto homogenním poli představuje ekvivalentní výsledek, a že tato matematická shoda (Stokesova věta) představuje obecný fyzikální zákon.
Více v sekci "Motivace" pátý odstavec..


Na akademických přednáškách základního kurzu fyziky se dozvíte, že ve vodiči, který se rovnoměrně pohybuje v homogenním magnetickém poli, se indukuje DC napětí (za důkaz je považován Faradayův generátor).
To by ovšem znamenalo, že by takovýto vodič mohl vykonávat práci, aniž by se jeho pohyb zpomalil, pokud bychom dokázali toto napětí využít. V Maxwellových rovnicích se s elektricky neutrálním vodičem zachází stejně, jako by byl ze skleněné trubice naplněné elektrony (Biotův-Savartův-Laplaceův zákon). Popis vzniku elektrické intenzity v elektricky neutrálním vodiči je tedy vysvětlován způsobem, jež vychází z popisu pohybu samostatného elektronu bez vnějšího prostředí vodiče.

Naším výzkumem jsme dospěli k závěru, že je zde zdánlivá experimentální shoda jen díky metodice tvorby fyzikálních konstant, která v sobě zahrnuje fyzikální nepřesnosti. Prokázali jsme, že to co platí pro samostatné elektrony, neplatí ekvivalentně i pro elektrony ve vodiči, který maskuje jejich náboj.


Proč nás zajímá, jak interaguje s okolním magnetickým polem proudovodič a nezajímá nás změna indukčního toku ?

Experimentální důkaz, že se akademická představa nezakládá na reálných datech i odpověď na předchozí otázku najdete v "Ukázce" v druhém odstavci..