Akademici jsou zoufalí, grant za 1 000 000 se nedaří rozlousknout.


(Článek je pro ty, co fascinuje funkce Faraday disku a zajímají se o fyziku či elektrodynamiku i neprofesionálně)

Měl by kdokoliv z vás odvahu zpochybnit správnost vysokoškolského učiva klasické elektrodynamiky? Tedy konkrétněji správnost prvních dvou Maxwellových rovnic (zobecněný Ampérův zákon a Faradayův zákon) ?
Základ těchto rovnic vznikal na sklonku feudalismu, v době života slavného Bernoulliho, kdy ještě existovala představa o všudypřítomnén a vším prostupujícím étheru. Maxwellovy rovnice se staly svatým grálem klasické elektrodynamiky. Spousta studentů ukončuje svá studia na technických školách právě z důvodů, že nejen že nechápou tyto rovnice, ale také proto, že je nedokáží logicky akceptovat. Kvantoví fyzikové si marně lámou hlavy s hledáním transformace, která by spojila kvantovou elektrodynamiku s klasickou elektrodynamikou.

Představte si, že jsou na světě lidé, kteří tento svatý grál klasické vědy začali zpochybňovat a že jsou takoví lidé v České republice. Tito lidé dokonce vypsali grant s částkou 1 000 000,- Kč, kterou vyplatí prvnímu, kdo předvede funkční “ryzí stejnosměrný motor” nebo “ryzí stejnosměrný generátor”. Proč zrovna tento stroj? Na základních přednáškách elektrodynamiky se studenti dozvídají, že takový stroj by mělo být možné sestrojit. Takový stroj totiž Maxwellovy rovnice předpovídají. Předpokládají, že stačí splnit jednoduchou podmínku kolmosti proudovodiče motoru nebo vodiče generátoru na směr magnetické indukce s vhodným technickým řešením a tyto podmínky jsou nezávislé na kartáčích. Vynálezci z celého světa se pokoušejí takový stroj nazávislý na kartáčích a elektronice vymyslet. Výhody by byly značné zejména v účinnosti. Je známo, že kartáče jsou zdrojem největších ztrát a elektronika zase představuje výkonové a konstrukční omezení. Patentové úřady na celém světě udělují na takovéto stroje patenty. Avšak tyto hypotetické stroje se chovají podobně jako Columbova manželka: V akademických kruzích se o nich mluví, ale nikdo je ještě neviděl v nějaké aplikaci. Žádná větrná elektrárna takový stroj nevyužívá. Všechny jsou převážně osazovány komutátorovými generátory.

Jeden recenzent z prostředí ČVUT prohlásil, že je největší perlou, když tito malí čeští šťouralové tvrdí, že představa reálné funkčnosti takového stroje je historický omyl. Jeho upřimné prohlášení iniciovalo vznik tohoto grantu. Dokonce ani akademikové z nejvyšší české instituce vědy AV ČR, která by měla garantovat, že vše vědecké je opravdu vědecké, téměř rok zkoumali podklady, že představa takového hypotetického stroje je nereálná a že Maxwellovy rovnice jsou obecné až příliš a že v extrémně specializované praxi selhávají. K rozlousknutí nevedlo ani setkání našich akademiků se světovými fyziky v roce 2019 v hotelu Pyramida. Samozřejmě odměna je i pro ně.
Zkusíte tento problém vyřešit vy z řad obyčejných techniků? Co si budeme povídat, akademici jsou přece jen od praxe na hony vzdálení. Odměna na transpanentním účtu je příjemná a dokonce s bonusem až do výše 200 000,- Kč. Grant expiruje již v roce 2020 - neváhejte tedy a přečtěte si více zde i s odkazy na některé patenty.